Sviatok svätého Nektária Eginského 2014

30083d

Share Music - Free Audio - Evanjélium a kázeň - Svia... Play Music - Embed Audio - O Nektáriovi a požehnanie ...

Sviatok svätého Nektária Eginského 2014

30083d

V nedeľu 16.11. 2014 sa v michalovskej katedrále konala archijerejská Sv. liturgia pri príležitosti sviatku veľkého svätca 20. storočia Nektária Eginského metropolitu Pentapoloského. Počas celej liturgie boli v chráme veľkým požehnaním mošči(ostatky) svätého Néktária aj s jeho ikonou, ktorú slávnostne vniesol do chrámu vysokopreosvietený Vladyka Juraj. Svätý Nektárij je svätec, na ktorého príhovory sa uzdravilo mnoho ľudí z rôznych chorôb, ...

Pravoslaviáda 2014

IMG_0202

V sobotu 18.10.2014 sa konal v Košiciach 9. ročník športového dňa pod názvom „PRAVOSLAVIÁDA“. Športové podujatie sa začalo tak, ako to býva u nás pravoslávnych zvykom, teda modlitbou. Po úvodných slovách o. Vladimíra Spišáka k účastníkom sa losovalo do skupín vo futbale a volejbale. Pre jednotlivcov bol pripravený „pinpong“. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu a tiež v duchu fair-play. Zúčastnilo ...

Zvolený nový metropolita Kyjeva a celej Ukrajiny

snem

V stredu 13.8. 2014 bol zvolený novým nástupcom po nebohom Vladimírovi metropolitovi Kyjeva a celej Ukrajiny metropolita Onufrij. Snem na ktorom sa zúčastnili biskupi Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi moskovského patriarchátu sa konal v Kyjevsko-Pečerskej Lávre. Spoločne zasadalo 82 biskupov v jedálni, ktorá sa nachádza bezprostredne pri chráme Antonija a Feodósija Pečerských. V prvom kole volieb zo 74 ...

Kázeň vladyku Juraja v deň chrámového sviatku

IMG_6466

Kázeň vladyku Juraja na sviatok Voznesenija

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Kázeň vladyku Juraja na Voznesenije Hospodne

viagra salebest casino